Fjerning eller utskifting av oljetank

Melding om fjerning eller utskifting av oljetank

Skal du fjerne eller skifte ut oljetanken så må dette meldes til brannvesenet.

Forskrifter og retningslinjer

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker
– Kommunene Løten, Hamar og Stange

Les mer….

Retningslinjer for overgrunnstanker
– Kommunene Løten, Hamar og Stange

Les mer….

Sanering, fjerning og utskifting av oljetank
– Veileder fra Hedmarken brannvesen

Les mer….

Meldeskjemaer – PDF

Fjerning og utskifting av oljetank
– Meldeskjemaer, Del. 1 & 2

Åpne skjema…

Sanering av oljetank
– Meldeskjemaer, Del. 3 & 4

Åpne skjema…

Meldeskjemaer – Elektronisk

NB! Disse skjemaene fylles ut som angitt på tilhørende veiledningsark og sendes brannvesenet. Krav i de forskrifter som er nevnt på veiledningsarket skal etterleves.

Hopp direkte til skjema: