Fyrverkeri for privatpersoner

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Søknad om fyrverkeri

Det er generell tillatelse for publikum å sende opp lovlig fyrverkeri på nyttårsaften i tiden kl. 18-02. Ønsker du å sende opp fyrverkeri på andre tidspunkter, må du søke politi og brannvesen om tillatelse.

Når kan du sende opp fyrverkeri?

Generelt er det tillatt for publikum å sende opp lovlig fyrverkeri på nyttårsaften i tiden kl. 18-02. Resten av året er det er et generelt forbud mot bruk av alle typer fyrverkeri. Ønsker du å sende opp fyrverkeri utenom nyttårsaften må du søke om tillatelse fra politi og brannvesen i god tid.

Hvor kan du sende opp fyrverkeri?

Det er ingen regler i våre kommuner om hvor du har lov eller ikke lov til å sende opp fyrverkeri. Men for større fyrverkeri i nærheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal ansvarshavende alltid sørge for å ha tillatelse, også nyttårsaften. Du må alltid vise generell aktsomhet når du sender opp fyrverkeri, slik som du må med all brannfarlig aktivitet.

Søknad om tillatelse til bruk

Ønsker man å bruke privat fyrverkeri på andre dager i året enn nyttårsaften, må søknad først sendes politiet, deretter til brannvesenet. Få politivedtektene hos politiet eller rådhuset.

Privatpersoner kan bare få kjøpt fyrverkeri klasse I (uten tillatelse) II og III. Fyrverkeri klasse IV er profesjonelt fyrverkeri og selges ikke til privatpersoner.

Søknader om tillatelse til bruk av fyrverkeri behandles enkeltvis og i samarbeid med politiet. Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter å bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjør skade på personer eller omgivelser , jf. forskriftens § 2-9, første og andre ledd.

Tips – Ha dette på plass

 • Tillatelse til avfyring på privat eiendom skal innhentes av grunneier
 • Forbered fyrverkerioppskytingen
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
 • Bruk tennestav, sigarettglo eller lignende
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
 • Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk
 • Anbefalt sikkerhetsradius er 25 meter
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
 • Ta hensyn til skogbrannfare (https://skogbrannfare.met.no/) og ikke minst vindforhold
 • Husk at det er den som bruker fyrverkeriet som har ansvaret og kan bli erstatningspliktig dersom noe går galt.
 • Vi må ha varsel i god tid for å kunne behandle søknaden. Søknader behandles på normale arbeidsdager

Søknadsskjema