Handel med pyroteknisk vare

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Ønsker din virksomhet å selge* fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse.

* Salgsperiode fra 27.12 – 31.12, virksomheten skal følge åpningstidene til salgsstedene de representerer.

Brannvesenet kan ha lokale forskrifter som begrenser salget, p.g.a. trehusbebyggelse o.l. Kommunen kan kreve gebyr for behandling av søknad.

Husk: Søknadsfristen er 1. mai og saksbehandlingsfristen er 2 måneder.

Søknaden sender du som post eller e-post. Kontaktinformasjon finner du i info-boksen lengst ned på siden.

Søknaden skal inneholde:

  • Standard søknadsskjema laget av DSB
  • Risikoanalyse og handlingsplan
  • Dokumentasjon som beskriver handelslokale, ved salg innendørs (brannskiller, rømningsforhold, etc.)
  • Dokumentasjon som beskriver lagerlokale, innendørs (Branntekniske krav)
  • Plassering av salgstelt, ved utendørs salg (Kart med avstander)
  • Plassering av container, ved utendørs salg (Kart med avstander)
  • Kopi av sertifikat/er
  • Firmaattest
  • Arbeidskontrakt – Fast eller midlertidig ansettelse.

Veileder

NB! Det er ikke utarbeidet noen elektronisk mal for søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare , da omfanget av en søknad er så stort. Men søknad om tillatelse som .pdf med tilhørende veileder finner du her:

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hedmarken brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Telefon: 400 07 999