Handel med pyroteknisk vare

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Det er ikke utarbeidet noen elektronisk mal for søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare , da omfanget av en søknad er så stort. Men søknad om tillatelse som .pdf med tilhørende veileder finner du her:

Søknaden sender du som post eller e-post. Kontaktinformasjon finner du i info-boksen under.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hedmarken brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Telefon: 400 07 999

Andre relevante sider

Skjemaer & Meldinger

Feiing og tilsyn

Virksomhet

Aktuelt

Privatpersoner

Om oss