Montering Av Nytt Ildsted

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Melding om montering av nytt ildsted

Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Meldeskjema – PDF

Hedmarken brannvesen har utarbeidet meldeskjemaet i PDF-format. Last ned, printe, fyll ut og send til oss på vanlig post eller scanne og send in til oss på: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Meldeskjema – Elektronisk

Viktig informasjon:

  • Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet.
  • Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet. 
  • Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
  • Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.
  • Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.