Pyroeffekter innendørs

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Skal du avfyre pyrotekniske effekter ifm. arrangementer innendørs, må du søke brannvesenet om tillatelse til dette.

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Det er kommet en presisering om utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter.

Søknaden må sendes minst tre uker før ønsket avfyringsdato. Les informasjonsskriv før innsending.

Det er ikke utarbeidet noen elektronisk mal for søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs. Men søknadsskjema som .PDF finner du her:

Søknaden sender du som post eller e-post. Kontaktinformasjon finner du i info-boksen under.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Hedmarken brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Telefon: 400 07 999