Fritak For Feiing Og Tilsyn

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Søknad Om Fritak For Feiing Og Tilsyn

Om du har fjernet ildstedet, plombert skorsteinen eller aldri har hatt ildsted tilknyttet boligen, men likevel betaler avgift for feiing og tilsyn så kan du søke om fritak med dette skjemaet.

Søknadsskjema – PDF

Hedmarken brannvesen har utarbeidet søknadsskjemaet i PDF-format. Last ned, printe, fyll ut, signer, scanne og send in til oss på: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Søknadsskjema – Elektronisk

Viktig informasjon om søknaden:

  • Søknaden avgjøres av Hedmarken brannvesen på vegne av Hamar, Stange og Løten kommuner. Hvis ingen av kriteriene nedenfor er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidseiendom, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.
  • Tas pipeløpet i bruk på nytt, må du selv gi melding til brannvesenet. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det.
  • Fritak gjelder fra den dato søknaden innvilges. Hvis feiing for inneværende år allerede er utført, gjelder fritaket først fra neste år.
  • Det må søkes for hver bolig på eiendommen hvor det ønskes fritak for feiing og tilsyn.