Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi mottar…

Hedmarken brannvesen

Administrasjon

Hvor og hvordan kan jeg sende faktura til Hedmarken brannvesen?

EHF Faktura sendes til Org. nr.: 932 088 371.
Alternativt sendes faktura til Hedmarken brannvesen IKS, postboks 4265, 2307 Hamar

Husk: Alle fakturaer må merkes med et ressursnummer:
# Faktura til beredskapsavdelingen merkes: 558011
# Faktura til forebyggende avdeling merkes: 558012.

Feiing og tilsyn

Jeg har motatt en sms om besøk av brannvesenet, men dere har jo akkurat vært på besøk – Hvorfor det?

Svar: Hedmarken brannvesen gjennomfører både Feiing og tilsyn, men dette er to separate besøk. Mest sannsynlig har du fått varsel om tilsyn og ved forrige besøk så var det feiing det gjaldt (eller vise versa).

Jeg har motatt en sms om tilsyn – Er det et svindelforsøk?

Svar: Det korte svaret er NEI.
Hedmarken brannvesen har ett «nytt» datasystem og varsler tilsyn av ildsted og feiing på SMS til huseier. Tekstmeldingen du mottar er fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret er unikt og knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp å lagre dette.

Gebyr?

Svar: Feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som settes av kommunen. Du betaler et årlig gebyr uavhengig av når feiing og tilsyn gjennomføres.

Hvor ofte gjennomføres feiing og tilsyn?

Svar: Hyppigheten på feiing og tilsyn er behovsbasert. De vil si at hyppigheten og gjennomføringen av feiing og boligtilsyn varierer og skal være basert på en risikovurdering. Eksempler på vurderingskriterier for risiko er byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og ikke minst fyringsmønster. Det er feieren som tar en beslutning om behovet for feiing og boligtilsyn for det aktuelle byggverket.

Bål

Når er det bålforbud?

Svar: Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Sankthansbål?

Svar: Om du vil brenne sankthansbål må du søke oss om tillatelse innen 21.06 kl 12. Det er særlig kombinasjonen vind og nærhet til brennbar vegetasjon eller bygninger vi er bekymret for. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål. Søknadsskjema finner du her.

Jobbe hos oss?

Hvordan blir jeg brannkonstabel?

Svar: Slik det er i dag må du først få deg jobb som aspirant/brannkonstabel i et brannvesen. Her vil du få internopplæring, før du avslutter med et 8-ukers kurs på Norges brannskole. Dette kurset kalles ofte «grunnkurset».

Utdanningen kan altså først begynne etter at du har fått deg jobb, ved at du deltar på kurs ved Norges brannskole. Skolen gjennomfører også flere andre kurs, og hovedmålgruppen for de fleste kurs er ansatte i landets brann- og redningsvesen. Skolen er altså ikke en åpen utdanning hvor alle kan søke.

For å kunne starte på en karriere i Hedmarken brannvesenet på heltid, må du ha gjennomført videregående skole, og ha et fagbrev. For deltidskonstabel må vedkommende bo og ha hovedarbeidsgiver i nærheten av Stange og Løten sentrum.

Hvordan får jeg jobb som brannkonstabel hos dere?

Svar: For å få jobb i Hedmarken brannvesen må man søke på ledig stilling når den blir utlyst. Hvis vi har ledige stillinger, så vil du finne den informasjonen her på hjemmesiden vår, under Aktuelt.

Hva er opptakskravene for brannkonstabel?

Svar: Hvert brannvesen regulerer selv sine opptakskrav. Opptaksprøvene til brannkonstabel er utformet for å teste kandidatenes fysiske og psykiske utholdenhet. Dette gjøres blant annet gjennom tester på tredemølle, styrketester, klaustrofobitester og høydetester. I tillegg må kandidaten ha tilfredsstillende politiattest, helseattest for førerkort klase D, ha førerkort klasse B (personbil) og ha eller være villig til å ta førerkort klasse CE.

Hvilke jobb kan man få i brannvesenet?

Svar: Hvis vi har ledige stillinger, så vil du finne den informasjonen her på hjemmesiden vår, under Aktuelt.

Sen så spørs det hva du er interessert i eller hva du har for bakgrunn, fordi det er mange forskjellige arbeidsoppgaver her hos oss: Brannkonstabler, heltid på Hamar og deltid på Stange og Løten. I tillegg har vi diverse dagpersonell både på administrasjonen, på forebyggende avdeling (branninspektør/ingeniør) og kanskje våres viktigste resurs: brannforebyggerne på feieravdelingen.

Hvis du lurer på noe spesifikt eller ønsker å vite mer så anbefaler vi at du tar kontakt med oss her: Kontakt oss

Bjørnis

Kan vi få besøk av Bjørnis?

Svar: Generelt så gjennomfører vi ikke besøk med Bjørnis på enkelte forespørsler. Bjørnis skal brukes mer målrettet i forbindelse med større kampanjer og/eller arrangement.

Kontakte Bjørnis?

Har du lyst å sende Bjørnis en melding eller kanskje en tegning? Her er e-post adressen hans: bjornis@hedmarken-brannvesen.no.