Styre og eierskap

For Hedmarken brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Hedmarken brannvesen sitt styre

Brannstyret består av fem politikere fra eierkommunene og to ansatterepresentanter. Brannstyret legger fram budsjettforslag for eierkommunene og godkjenner regnskap, årsberetning og bruk av fondsmidler. Øvrige oppgaver er delegert til brannsjef.

Styret 2020-2023

Styreleder – Tor Skraastad, Hamar kommune
Styremedlem – Lars Alhaug, Stange kommune
Styremedlem – Bjørn Åge Gundersen, Løten kommune
Styremedlem – Gry Veronica Engli, Hamar kommune
Styremedlem – Rønnaug Bysveen, Stange kommune
Styremedlem – Rolf Andersen, ansattrepresentant heltid
Styremedlem – Fredrik Skjæret, ansattrepresentant deltid.

Organisasjonskart