Styrende dokumenter

Denne siden er under oppbygning og du vil etter hvert finne diverse overordnede rapporter og dokumenter som er styrende for Hedmarken brannvesen.

Pandemiveileder fra DSB

Tilsynsveileder fra DSB

Uniformsreglement 2020