Restverdiredning (RVR)

RVR-tjenesten er et tilbud til alle forsikringstakere i akuttfasen av en skade. Formålet med tjenesten er å redusere skadekostnadene totalt, som er samfunnsøkonomisk riktig. I Innlandet har vi 2 RVR stasjoner: Hamar og Lillehammer. RVR-bilen er til fri disposisjon og «eies» av alle brannvesen som ligger i Hamarregionen.

Gjennom restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre akutte skader.

RVR – Hamarregionen

Kommunene som samarbeider rundt RVR i Hamarregionen er: Alvdal, Eidskog, Elverum, Engerdal, Folldal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot, Åsnes.

Kort om RVR

Tjenesten startet opp i Norge i 1986, og har vært verdifull både for de skadelidte og for dem som står bak tjenesten, gjennom et godt samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen.

RVR er organisert ved at Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 20 brannstasjoner rundt om i landet, samt enklere enheter plassert på fire brannstasjoner.

Alta, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Rana, Sandefjord, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Romerike dekker alle store regioner. I tillegg utfører Asker og Bærum, Nordre Follo, Brannvesenet Midt i Steinkjer og Sunnfjord brann- og redning i Førde restverdioppdrag som satellitt stasjoner.

Hver av disse brannstasjonene dekker i tillegg til egen kommune mellom 15-20 nabokommunene. Det betyr at RVR-tjenesten dekker store deler av landets kommuner. På landsbasis er det et snitt på mellom 15 -1600 oppdrag som blir utført årlig.

RVR-bilene er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, flomvernmateriell med mer.

Bilene er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen eller 110-sentralen. Ved tidlig varsling kan uerstattelige verdier reddes. Den skadelidde vil ikke bli økonomisk belastet ved utrykning. Som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis”, da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet for den jobben som blir utført.