Nasjonale kampanjer

Komfyrvaktkampanjen

Komfyrvaktkampanjen ble lansert høsten 2014, og var de første årene målrettet mot personer som har foreldre over 70 år som bor i egen bolig. Etter to år med denne kampanjen, flytter vi fokus fra målgruppen eldres pårørende til befolkningen som helhet. Samtidig ble kampanjen flyttet til februar.

Brannvernuka

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet. Kampanjen har vært arrangert siden 2002, og i 2014 var over 240.000 barn og voksne på besøk på 350 åpne brannstasjoner. 

Kjøkkenpraten

Kjøkkenpraten arrangeres 1. oktober hvert år, og er et initiativ for å bedre brannsikkerheten i hjemmet for eldre. Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet kommer med alderen. Det gjør eldre mennesker særlig utsatt ved brann. Kampanjen retter seg mot målgruppen 40+ som har eldre slektninger som bor i eget hjem. Oppfordringen er å Ta Kjøkkenpraten – ti enkle forholdsregler og tiltak som bidrar til å redusere risikoen for brann, og øke sjansen for å overleve dersom uhellet er ute.

Røykvarslerdagen og Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en årlig landsomfattende informasjonskampanje som innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll. Hvert år besøker Aksjon boligbrann 30-40 000 boliger over hele landet.

Brannvesenets julekalender

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier.

Livsviktig

Livsviktig er en nasjonal satsning som skal bidra til bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann.

Trygg hyttekos

Hensikten med Trygg hyttekos er å informere om viktige brannsikkerhetstiltak på hytta, der man i enda større grad enn i ordinære boliger er overlatt til seg selv fordi det ofte er større avstand til brannvesenet. Budskapet om batteribytte og testing av røykvarslere står sentralt. 

Studentkampanjen

Studentkampanjen gjennomføres i forbindelse med studiestart i august-september hvert år. Målsettingen er å øke studentenes kunnskap og bevissthet om brannvern.