Ønsker du å brenne sankthansbål?

Brenning av sankthansbål er en innarbeidet tradisjon hos oss men er underlagt de samme aktsomhetsreglene som gjelder for all bruk av ild. I følge forskrift om brannforebygging § 3, plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Forskriften presiserer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet) i tiden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Brenning av sankthansbål mot vann eller bebyggelse ligger under den enkeltes anledning til å vurdere brannfaren med henvisning til regelen om aktsomhet.

Sjekk vær og vind på yr.no og skog- og gressbrannfaren på skogbrannindeksen.

Om du vil brenne Sankthansbål må du ha tillatelse fra grunneier. I tillegg er det viktig å gi beskjed til Aalarmsentral-brann Innlandet (110-sentralen) om hvor brenningen skjer slik at de kan legge det inn i kartverket. Ring 62433220 for å komme til sentralen.