Ønsker du å brenne sankthansbål?

Er det lov med bål på sankthans?
Ja det er det, men du må søke oss om tillatelse innen fredag 21.06 kl 12. Det er særlig kombinasjonen vind og nærhet til brennbar vegetasjon eller bygninger vi er bekymret for. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål. Søk her: https://hedmarken-brannvesen.no/selvbetjening-soknad-om-ba…/
Les mer om regler rundt bålbrenning
https://www.sikkerhverdag.no/…/dette-ma-du-vite-for-du-ten…/