Fyrverkeri

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri utendørs

Ønsker du å sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften utendørs, skal det søkes til politiet jf. politivedtekter for Hamar, Stange og Løten. Politiet vil så be om en uttales fra brannvesenet. Er det dyrehold i nærheten bør det avklares med grunneier.

Sort-hvitt nærbilde av et tastatur

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs 

Skal du avfyre pyrotekniske effekter ifm. arrangementer, må du søke brannvesenet om tillatelse til dette. Søknadsskjema finner du her:


Søknad om å selge fyrverkeri

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten Kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse innen 1. mai. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg for perioden 27-31. desember. Søknadsskjema finner du her:

Sort-hvitt bilde av fyrverkeri over et hav

Nødbluss

Vi gir ikke tillatelse til avfyring av nødbluss i forbindelse med arrangement da dette ikke er forenelig med bruksområdet for nødsignaler.

Saluttering

Saluttering med bruk av kanon håndteres av Politiet.

Flyvende lanterner

Vær forsiktig med skylanterner og svevende kinesiske lykter. Dette er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade. Les mer om brannfaren på sikkerhverdag.no.

Les mer

Les mer om fyrverkerier og eksplosiver hos SIKKERHVERDAG.NO.