Nedgravd oljetank

Hedmarken brannvesen har påtatt seg den kommunale oppgaven å føre tilsyn med at eier av nedgravd oljetank utfører lovpålagt tilstandskontroll av tanken. Det er også laget retningslinjer for krav til overgrunnstanker.

Lekkasje fra oljetanker er et miljøproblem. For å unngå forurensing fører Hedmarken brannvesen tilsyn med oljetanker på vegne av Hamar, Stange og Løten kommune. Dette gjelder alt fra nedgravde-, frittstående- og kjellertanker som benyttes til lagring av drivstoff, oljefyring, gass og oljeutskillere.

Sort-hvitt bilde av oppgravd oljetank

Sanere, fjerne eller skifte ut oljetank?

Har du fått brev fra oss om å melde inn status på din tank eller planlegger du å sanere, fjerne eller skifte ut oljetanken så må dette meldes til brannvesenet. Skjemaer finner du her:

Forskrifter og retningslinjer

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Retningslinjer for overgrunnstanker

Fjerning eller utskifting av oljetank

Saneringsskjema med veiledning