Selvbetjening – Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Skal du avfyre pyrotekniske effekter ifm. arrangementer innendørs, må du søke brannvesenet om tillatelse til dette.

Det er kommet en presisering om utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter.

«Utkobling av brannalarmanlegg DiBK»

Søknaden må sendes minst tre uker før ønsket avfyringsdato. Les informasjonsskriv før innsending.

«Informasjonsbrev for avfyring av pyroeffekter»

«Søknad om avfyring av pyroeffekter»

Søknad sendes:

postmottak[a]hedmarken-brannvesen.no eller

Hedmarken brannvesen
Postboks 4265
2307 Hamar