Selvbetjening – Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Om du har fjernet ildsted, plombert pipen eller aldri har hatt ildsted tilknyttet boligen, men betaler feieravgift kan så søke om fritak med dette skjema.

Søknad om fritak for feie og tilsyn (pdf, 7kb)