Selvbetjening – Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Om du har fjernet ildstedet, plombert skorsteinen eller aldri har hatt ildsted tilknyttet boligen, men likevel betaler avgift for feiing og tilsyn så kan du søke om fritak med dette skjemaet.

«Søknad om fritak for feiing og tilsyn»