Sommervikariat, Brannkonstabel

Vi trenger deg som søker en utfordring i sommer og ønsker bli en på laget vårt. Sammen skaper vi trygghet! 

Hedmarken brannvesen IKS

Vi søker sommervikarer til vår beredskapsavdeling på Hamar. Du må da kunne inngå i en kasernert døgnturnus i deler av eller hele perioden 24.juni -18.august 2024. Det er 42 timers arbeidsuke med døgnvakter. Ved behov kan det innkalles på frivakt. Mannskaper på Hamar brannstasjon ivaretar beredskapen i Hamar kommune og bistår nærliggende kommuner. I tillegg har vi beredskapen for akutt forurensning og restverdireding i regionen.

Vi ønsker lagspillere med gode samarbeidsegenskaper, som er fysisk og psykisk sterke, er serviceinnstilte ovenfor våre innbyggere og er motiverte for å hjelpe og bidra i samfunnet.

Om Oss

Hedmarken Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten. Disse kommunene utgjør 62 000 innbyggere fordelt på 1445 kvadratkilometer.

Hovedbrannstasjon ved Vikingskipet på Hamar har heldøgns bemanning og brannstasjonene i Stange og Løten har deltidsmannskaper med hjemmevakt.

Forventede Arbeidsoppgaver

Noen av oppgavene man kan forvente å bli satt til er:

 • Gjennomføre livreddende og skadebegrensende innsats, eksempelvis brannslukking, røyk- og kjemikaliedykking, restverdiredning, overflateredning, tauredning, trafikk- og arbeidsulykker og bistand til andre nødetater
 • Forberedelse for ulike innsatser gjennom systematisk trening og øvelser
 • Opprettholde god fysisk form gjennom trening
 • Vedlikeholdsarbeid relatert til kjøretøy og materiell , samt stasjonsbygg
 • Diverse serviceoppdrag til våre innbyggere.

kvalifikasjonskrav

 • Plettfri vandel – politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Personlig egnethet
 • Erfaring fra brann- og redningstjeneste
 • God fysisk form, der minimumskrav vil være godkjent røykdykkertest
 • Førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent grunnutdanning som brannkonstabel heltid/deltid
 • Førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160
 • God praktisk sans, gode praktiske ferdigheter og erfaring i bruk av ulike verktøy
 • Båtførerbevis.

Kontakt

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen:
Stig Furulund
Avdelingsleder, Beredskap │ Hedmarken brannvesen IKS
Tlf: 928 02 739│ Epost: stig.furulund@hedmarken-brannvesen.no

søknad & frist

Søknad sendes per e-post innen 15.04.24 til stig.furulund@hedmarken-brannvesen.no

Mer Om oss

Les mer om Hedmarken brannvesen her: Om oss