Tilgjengelighetserklæring

På plass 1. februar 2023

Innan 1. februar 2023 pliktar alle offentlege verksemder å ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Hedmarken brannvesen er i gang med å vurdere tilgjengeligheten på hjemmesiden vår. Det betyr at vi er i gang med å teste og vurdere nettsiden vår opp mot kravene i regelverket. Vi vil også lage en handlingsplan for å tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.0/2.1.

Vi setter pris på tilbakemeldinger

Er det noe på hjemmesiden vår som ikke er tilgjengelig nok?

Gi oss gjerne en tilbakemelding via epost her.