Landbruk

Hamar, Stange og Løten er store landbrukskommuner, med et antall store gårds- og driftsbruk med tilhørende dyreholdninger av primært fjærkre, storfe og gris. Mange driftsbygninger er oppført i brennbart materiale, er store og gamle, hvilket fører til at potensialet for store branner, med utfordrende slokke- og redningsinnsats for brannvesenet er tilstede.

Lokalt bilde

Detaljert oversikt fra 2017 viser at det finnes mange registrerte enheter med registrert husdyrproduksjon, med varierende størrelsesgrad. Vanligste type husdyrholdning innefatter i området vårt: Geit, sau, hjort, bifolk, storfe, gris, fjørfe og hest. Spesifikke beredskapsrelaterte utfordringer er sannsynligvis, lange innsatstider, tilgang til slokkevann, potentielt store mengder stressede dyr (HMS mannskap), og generelt brennbare byggematerialer med rask spredning av brann. Størst forebyggende effekt ser vi allerede nå resultatet av via nasjonale satsninger rettet mot:

  • Brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera som viktigste tiltak. Elektrisk årsak i anlegg og utstyr står for 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg.
  • Krav fra forsikringsbransjen at bønder skal ha varme arbeider sertifikat (Fra 2016)
  • Krav om og installering av brannvarslingsanlegg for tidlig oppdagelse av brann.

Kvantitative og kvalitative data

Etter flere år med nasjonal satsing på blant annet el-kontroll med varmesøkende kamera (fra 2014) har antallet husdyrbranner falt kraftig (statistikk fra lbk.no), også i vårt område. Nyere statistikk fra BRIS viser at Hedmarken brannvesen siden 2016 har rykket ut på totalt 6stk branner i landbruksbygning. Dette tilsier at vi kan forvente en brann i driftsbygning årlig i vårt område. I 2020 ble det registrert 141 branner i driftsbygninger med skade over 100 000 kroner på norske gårdsbruk. Samlet skadeserstatning for branner i driftsbygninger var 198 millioner kroner dvs. et gjennomsnitt på 1,4 MNOK per brann. Det omkom til sammen 852 husdyr i brann i 2020. Dette er vesentlig lavere enn siste 10 års gjennomsnitt som var 6 800 dyreliv i året. Fordelt på 141 branner, blir det et snitt på 6 husdyr per brann.

Usikkerheter og utviklingstrekk

Det er mange problemstillinger/usikkerhetsmoment rundt dette risikoområdet: Mange aktører, dårlig forfatning på bygg, manglende oppgradering av brannsikkerheten, skånsom sikring, store kostnader for sikringstiltak, langsiktig tidsaspekt, og så videre.

Landbrukets brannvernkomité

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen relevant næringsliv og arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. På hjemmesiden finner du masse god informasjon: https://www.lbk.no/


INTERESSERT I KURS?

Hedmarken brannvesen skreddersyr og tilrettelegger kurs og kompetanse etter ønske og målgruppe. Vi tilbyr noen «faste» kursopplegg, men du kan også sende oss en forespørsel om skreddersydde kurs som passer din bedrift. Kurssiden vår finner du her:

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet