Vil du jobbe med oss?

Vi har ledige stillinger på Stange & Løten

Hedmarken brannvesen

Vi trenger deg som søker nye utfordringer ved siden av jobb eller studie og som ønsker å bli en del av laget vårt!  

Stillingsbeskrivelse

Stange og Løten brannstasjon har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. Etter ansettelse blir det et introduksjonskurs over 11 kvelder + et nettbasert grunnkurs i brannvern. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen. Det er muligheter for jobb som brannkonstabel deltid på vaktlag når aspirantperioden og opplæringen er gjennomført

Krav

  • Politiattest
  • Kort fremmøtetid ved vakt – bosted og arbeid i nærheten av Stange brannstasjon eller Løten brannstasjon
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll
  • Førerkort klasse C. Førerkortet kan anskaffes etter ansettelse
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6mnd prøvetid.

Kontakt

Spørsmål og andre henvendelser om stillingen rettes til leder for beredskapsavdelingen.

Per Harry Stensli
Avdelingsleder, Beredskap │ Hedmarken brannvesen
Tlf: 95 12 16 54│ Epost:per.harry.stensli@hedmarken-brannvesen.no

Les mer om oss på våre nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no/

søknad

Åpen søknad med vedlagt CV, sendes oss til: postmottak@hedmarken-brannvesen.no; alternativt Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar.