Vellykket seminar om brannsikkerhet og HMS-arbeid

Hedmarken Brannvesen IKS vil takke alle som deltok på seminaret rundt HMS-arbeid og brannsikkerhet i boligselskaper. Som utlovd så har vi prøvd å samle relevant informasjon og veiledninger her. Gi oss gjerne beskjed hvis det er ting dere mangler.

nytt kurs, våren 2024

Vi planlegger allerede å holde kurset på nytt, da vi ønsker å nå ut til enda flere fremover. Foreløpig ser vi for oss at dette vil avholdes i månedsskiftet april-mai 2024. Tips gjerne andre styremedlemmer og beboere om dette. Vi vil gå ut med informasjon om dato og klokkeslett så fort vi fått dette bekreftet.

Presentasjonen

Her finner dere en PDF versjon av presentasjonen som ble vist frem under seminaret.

FAKTA-ARK:

Her finner dere våre Fakta-ark som tar for seg utfordringer som er vanlige for boligselskaper og mange av de forskjellige temaene som ble diskutert under seminaret.

Evaluering

Har du tid, så ønsker vi gjerne at tilbakemeldinger på hvordan dere opplevde seminaret og hva vi kan gjøre annerledes til neste gang. Benytt fritekst i boksen nedenfor og trykk send inn for å gi oss feedback.

Andre Veiledere og brosjyrer

Ta sikkerheten på alvor er et hefte utarbeidet av brannvernforeningen som er ment for boligselskaper og kan være til god hjelp med fokus på HMS og internkontroll.

Som komplement til branninstrukser, så har Hedmarken brannvesen i tillegg laget nødnummerplakater på norsk, engelsk og ukrainsk, med eget felt hvor man kan skrive inn adressen der man bor. De finner du her: