Stor og økende skogbrannfare

Lite nedbør og varmere vær medfører en vesentlig økning i fare for brann i skog og utmark. Bålforbudet trådte i kraft den 15 april. Lokalt og regionalt er situasjonen nå den 9.juni at farevarselet nærmer seg det høyeste nivået. Det er nå stor skogbrannfare!

Nyt vår fine natur, men unngå bruk av åpen ild.

Anders Unhjem Pettersen – Avdelingsleder brannforebyggende

Brannvesenet fraråder nå all bruk av åpen ild, i og i nærheten av skog og utmark. Dette omfatter også bruk av etablerte bålplasser, engangsgrill, stormkjøkken, primus og mindre gassgriller. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise stor aktsomhet!
Husk at aktsomhetsplikten gjelder over alt, også på egen eiendom, og spesielt hvis denne grenser mot skog og utmark. Ønsker du/dere mer informasjon om brannsikkerhet, sjekk ut nettsidene under eller ta kontakt med oss.

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.