Pressemelding fra Brannsjefutvalget Innlandet v/ Stor skogbrannfare

Nå kan du ikke tenne bål, engangsgrill, bruke primus, eller annen åpen ild i naturen.  Det er svært tørt, og selv en liten gnist kan gi enorme konsekvenser. Det presiseres at forbudet også gjelder ALLE etablerte bålplasser.

Nyt vår fine natur, men unngå bruk av åpen ild.

Brannsjefutvalget Innlandet

Brannvesenet oppfordrer alle til å ta gode vurderinger

Brannvesenet får mange spørsmål gjeldende grilling i egen hage. I egen hage må du selv vurdere brannfaren.

Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Du er selv ansvarlig for ilden du tenner. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild, også når du er hjemme hos deg selv. Vær varsom!

Ikke sankthansbål

Slik værforholdene er nå, er det ikke trygt å tenne sankthansbål. Brannvesenet minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Dette gjelder også sankthansaften.

Brannvesenet trenger din hjelp

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

Kontaktperson:

Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner.

Bilder av skogbrann og skogbrannhelikopter som kan brukes av medier og kommuner:

https://www.flickr.com/photos/dsb

Last ned hele pressemeldingen her:

Stor og økende skogbrannfare

Lite nedbør og varmere vær medfører en vesentlig økning i fare for brann i skog og utmark. Bålforbudet trådte i kraft den 15 april. Lokalt og regionalt er situasjonen nå den 9.juni at farevarselet nærmer seg det høyeste nivået. Det er nå stor skogbrannfare!

Nyt vår fine natur, men unngå bruk av åpen ild.

Anders Unhjem Pettersen – Avdelingsleder brannforebyggende

Brannvesenet fraråder nå all bruk av åpen ild, i og i nærheten av skog og utmark. Dette omfatter også bruk av etablerte bålplasser, engangsgrill, stormkjøkken, primus og mindre gassgriller. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise stor aktsomhet!
Husk at aktsomhetsplikten gjelder over alt, også på egen eiendom, og spesielt hvis denne grenser mot skog og utmark. Ønsker du/dere mer informasjon om brannsikkerhet, sjekk ut nettsidene under eller ta kontakt med oss.

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.