Ledige stillinger, Brannkonstabel (Aspiranter), Stange & Løten

Vi trenger deg som søker nye utfordringer og ønsker bli en på laget vårt!  

Hedmarken brannvesen

Hedmarken brannvesen (HB) har for tiden ledige stillinger som BRANNKONSTABEL (ASPIRANTER) i Stange & Løten.

Stillingsbeskrivelse

Stange og Løten brannstasjon har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. Etter ansettelse blir det et introduksjonskurs over 11 kvelder + et nettbasert grunnkurs i brannvern. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

Krav

  • Politiattest
  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Stange/Løten tettsted)
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll
  • Førerkort klasse C. Førerkortet kan anskaffes etter ansettelse
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6mnd prøvetid.

Kontakt

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen.

Per Harry Stensli
Avdelingsleder, Beredskap │ Hedmarken brannvesen
Tlf: 95 12 16 54│ Epost:per.harry.stensli@hedmarken-brannvesen.no

søknad

Les mer om Hedmarken brannvesen her: Om oss

Søknad med vedlagt CV, sendes oss til: postmottak@hedmarken-brannvesen.no; alternativt Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar.