Vil du jobbe med oss?

Vi har ledige stillinger på Stange & Løten

Hedmarken brannvesen

Vi trenger deg som søker nye utfordringer ved siden av jobb eller studie og som ønsker å bli en del av laget vårt!  

Stillingsbeskrivelse

Stange og Løten brannstasjon har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. Etter ansettelse blir det et introduksjonskurs over 11 kvelder + et nettbasert grunnkurs i brannvern. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen. Det er muligheter for jobb som brannkonstabel deltid på vaktlag når aspirantperioden og opplæringen er gjennomført

Krav

  • Politiattest
  • Kort fremmøtetid ved vakt – bosted og arbeid i nærheten av Stange brannstasjon eller Løten brannstasjon
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll
  • Førerkort klasse C. Førerkortet kan anskaffes etter ansettelse
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6mnd prøvetid.

Kontakt

Spørsmål og andre henvendelser om stillingen rettes til leder for beredskapsavdelingen.

Per Harry Stensli
Avdelingsleder, Beredskap │ Hedmarken brannvesen
Tlf: 95 12 16 54│ Epost:per.harry.stensli@hedmarken-brannvesen.no

Les mer om oss på våre nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no/

søknad

Åpen søknad med vedlagt CV, sendes oss til: postmottak@hedmarken-brannvesen.no; alternativt Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar.

Pressemelding fra Brannsjefutvalget Innlandet v/ Stor skogbrannfare

Nå kan du ikke tenne bål, engangsgrill, bruke primus, eller annen åpen ild i naturen.  Det er svært tørt, og selv en liten gnist kan gi enorme konsekvenser. Det presiseres at forbudet også gjelder ALLE etablerte bålplasser.

Nyt vår fine natur, men unngå bruk av åpen ild.

Brannsjefutvalget Innlandet

Brannvesenet oppfordrer alle til å ta gode vurderinger

Brannvesenet får mange spørsmål gjeldende grilling i egen hage. I egen hage må du selv vurdere brannfaren.

Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Du er selv ansvarlig for ilden du tenner. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild, også når du er hjemme hos deg selv. Vær varsom!

Ikke sankthansbål

Slik værforholdene er nå, er det ikke trygt å tenne sankthansbål. Brannvesenet minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Dette gjelder også sankthansaften.

Brannvesenet trenger din hjelp

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

Kontaktperson:

Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner.

Bilder av skogbrann og skogbrannhelikopter som kan brukes av medier og kommuner:

https://www.flickr.com/photos/dsb

Last ned hele pressemeldingen her: