Studere til Branningeniør? Søknadsfrist 15. april

Det er stor mangel på branningeniører i Norge, noe vi også merker av her på Hedmarken.  

Hedmarken brannvesen

I mange år har Høgskolen på Vestlandet utdannet branningeniører. Mange av disse har funnet seg jobb innen brann- og redning, både i forebyggende og beredskapsavdelingen og er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Hedmarken brannvesen er ikke noe unntak. Sammen med Ringsaker brannvesen har vi per i dag tre ansatte med bakgrunn fra branningeniørsutdannelsen på Vestlandet, i tillegg til en ansatt med tilsvarende utdannelse fra Sverige. Både brannsjefen vår samt avdelingsleder forebyggende har branningeniørsutdannelse i grunn.

Arbeidsoppgaver SOM BRANNIINGENIØR HOS OSS:

Arbeidsområdet til en branningeniør hos oss er veldig variert og individuelt og noen av arbeidsoppgavene som kan nevnes er:

 • Tilsyn, §13 objekter
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid
 • Overordnet vakt
 • Analysearbeid
 • Prosjektarbeid mot konkrete risikoområder
 • Brannetterforskning
 • Søknadshåndteringer
 • Oversikt over farlig stoff
 • Deltakelse i kommunale byggesaker
 • Opplæring og kursing
 • Saksbehandling
 • Samarbeid med andre relevante aktører
 • Etc.

Info fra Høgskolen På Vestlandet

Les eller se mer om utdannelsen her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/branningenior/

Video om branningeniørsutdannelsen.