Skal du montere nytt ildsted?

Husk

  • Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet.
  • Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet.
  • Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
  • Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.
  • Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

Melding om nytt ildsted

Ønsker du å melde fra om nytt ildsted? Meldeskjema finner du her:

Meldinger og Skjemaer

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.