Utvendige branner kan gi store konsekvenser

Før, etter og i julehøytiden har det vært flere branner i innlandet som har startet utvendig. konsekvensene har variert fra totalskade til brente panelbord, men potensialet har vært det samme, DET KUNNE GÅTT MENNESKELIV.

Tradisjonelt har fokuset i regelverk og det brannforebyggende arbeidet vært å forhindre at branner oppstår og får utvikle seg inne i bygninger. I tillegg har man utviklet stadig bedre metoder for å oppdage brann hvis den skulle oppstå, slik at personer som befinner seg i bygget kan komme seg ut. Dette arbeidet har vært viktig og utviklingen har vært stor, noe som har gitt oss alle en tryggere hverdag. Når det gjelder å sikre oss mot utvendige branner har ikke fokuset vært like stort, og det er få tekniske tiltak som iverksettes for å redusere konsekvensene av slike branner. Noe av grunnen for dette tror jeg ligger i hvilke type branner dette dreier seg om. Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten. Vi legger askeposen på terrassen vel vitende om at denne kan inneholde glør, men akkurat denne har jo ikke det. Vi bruker levende lys og fakler i alle varianter, og velger å ha de på trappa, selv om vi ser at de smelter helt ned til brosteinen når de står der.  Vi brenner bråte og bål i nærheten av hus og uthus, for det skjer jo ikke meg.

Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten.

Anders Unhjem Pettersen – Avdelingsleder brannforebyggende

Det er en generell holdning at slike branner kan vi enkelt forebygge ved å gjøre de riktige tingene, og vi trenger derfor ingen tiltak eller forbud. Om ikke det trengs fysiske tiltak eller forbud så trengs i hvert fall en påminnelse, for nå har det vært nære på flere ganger.

Husk at:

  • Askeposen settes ut et godt stykke unna husveggene og annet brennbart, gjerne i en sinkbøtte.
  • Fakler og levende lys plasseres på ubrennbart underlag og vekk fra annet brennbar
  • Hageavfall og søppel leveres hos Sirkula.

Husk! Det er små, svært små marginer som er utslagsgivende for utfallet av slike branner, og det er lite som skal til for å unngå en stor del av de. Brannvesenet ønsker alle en brannsikker hverdag, og håper at alle innbyggerne våre følger de råd og enkle forhåndsregler som gjelder for å forebygge brann. «Sammen skaper vi trygghet»

Hilsen
Anders Unhjem Pettersen
Leder, brannforebyggende avdeling | Hedmarken brannvesen

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.