Brannvesenets julekalender

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

Hedmarken brannvesen skal i november undervise elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet – fra Vardø i nord til Flekkefjord i sør –  skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område med over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen. 

Lokale besøk, for første gang

2021 er første året Hedmarken brannvesen deltar i brannvesenets julekalender og vi gleder oss til å treffe alle elever. Med start den 18. frem til 30. november (uke 46-48) skal vi besøke de fleste barneskolene rundt om i Hamar, Stange og Løten. Vi regner med å dele ut i overkant av 700 kalendere under kampanjen.

Grønt nivå i 2021!

I fjor var det mange brannvesen som måtte finne alternative undervisningsmåter da de egentlig skulle ha besøkt barneskolene: Webinar, Zoom, Teams og andre digitale løsninger fungerte fint i mange kommuner. I år ser det ut til at Norge holder seg på grønt nivå, slik at de ulike brannvesenene kan fysisk være til stede i klasserommene.

Filmer fra hele landet

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at brannvesenet bruker store ressurser på brannforebygging rett før advent. De fleste branner oppstår i boliger, og vi står nå foran en travel og kald tid da vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Barn er gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass, og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året, og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Vaktlag B med julekalenderen
Årets julekalender