Studere til Branningeniør? Søknadsfrist 15. april

Det er stor mangel på branningeniører i Norge, noe vi også merker av her på Hedmarken.  

Hedmarken brannvesen

I mange år har Høgskolen på Vestlandet utdannet branningeniører. Mange av disse har funnet seg jobb innen brann- og redning, både i forebyggende og beredskapsavdelingen og er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Hedmarken brannvesen er ikke noe unntak. Sammen med Ringsaker brannvesen har vi per i dag tre ansatte med bakgrunn fra branningeniørsutdannelsen på Vestlandet, i tillegg til en ansatt med tilsvarende utdannelse fra Sverige. Både brannsjefen vår samt avdelingsleder forebyggende har branningeniørsutdannelse i grunn.

Arbeidsoppgaver SOM BRANNIINGENIØR HOS OSS:

Arbeidsområdet til en branningeniør hos oss er veldig variert og individuelt og noen av arbeidsoppgavene som kan nevnes er:

 • Tilsyn, §13 objekter
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid
 • Overordnet vakt
 • Analysearbeid
 • Prosjektarbeid mot konkrete risikoområder
 • Brannetterforskning
 • Søknadshåndteringer
 • Oversikt over farlig stoff
 • Deltakelse i kommunale byggesaker
 • Opplæring og kursing
 • Saksbehandling
 • Samarbeid med andre relevante aktører
 • Etc.

Info fra Høgskolen På Vestlandet

Les eller se mer om utdannelsen her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/branningenior/

Video om branningeniørsutdannelsen.

Ny hjemmeside

Hedmarken brannvesen lanserer endelig en ny hjemmeside!!

Hva er nytt?

 • Helt nytt design for en bedre brukeropplevelse
 • Mer målrettet innehold for innbyggerne våre
 • Q&A
 • Større muligheter for å fylle ut skjemaer og meldinger elektronisk
 • Mer intuitiv oppbygging, som skal gjøre det enklere for besøkeren å finne rett informasjon, fortest mulig 
 • Oppdaterte personvillkår og informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies )

Nødnummerplakater

Kjenner du noen som har bosatt flyktninger fra Ukraina? I Hedmarken brannvesen har vi laget nødnummerplakater på ukrainsk, med eget felt hvor man kan skrive inn adressen der man bor.

Det beste er hvis ingen får behov for disse numrene. Men vi ønsker ikke å ta noen sjanser! 

Det er mye å lære når man kommer til et nytt land. Å lære hva nødnummeret er, tenker man kanskje ikke på før man virkelig trenger det. Er man trygg på hvor man skal henvende seg, kan uønskede hendelser bli mindre stressende, og hjelpen kan komme raskt.

Plakatene finner du her eller ta direkte kontakt på charlotte.v.hoven@hedmarken-brannvesen.no hvis du har spørsmål eller ønsker om å få tilpasset til dit brannvesen med deres logo.

Er du interessert i en branninstruksplakat? Da finner du en mal her:

Mvh Hedmarken brannvesen

Skal du montere nytt ildsted?

Husk

 • Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet.
 • Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet.
 • Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
 • Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.
 • Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

Melding om nytt ildsted

Ønsker du å melde fra om nytt ildsted? Meldeskjema finner du her:

Meldinger og Skjemaer

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Brannvernstolpejakt for store og små

Når var sist dere både fikk en fin tur sammen og læring om brannvern i ett? Fra 17. september og ut oktober 2021 er du og barna er invitert til en helt spesiell stolpejakt!

Hva er brannvernstolpejakt?

Orienteringsklubbene har lagt opp en kort rundløype med 10 stolper ved Jernbanemuseet. Runden passer små barnebein og alle stolpene vil være tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Hensikten med brannvernstolpene er å formidle kunnskap og få økt bevissthet om det viktige temaet brannvern, og samtidig få folk ut på en fin tur i naturen. Hovedmålgruppen for brannvernstolpene er barn og unge, men et pilotprosjekt i vår viste at dette var nyttige tips og råd også for voksne deltagere.

Kort om

# Stolpejakten er arrangert på 19 ulike steder i landet samtidig.
# Løypen består av 10 stolper, som har råd eller spørsmål som omhandler brannvern.
# Aktiviteten kombinerer fysisk aktivitet med kunnskapsdeling og læring om brannvern.
# Hamar er stedet for brannvernstolpejakten i vår region.

Premiering

Hedmarken brannvesen trekker en vinner lokalt som får tildelt en overnatting i tretopphytte i Ringsaker. Her finnes mer info om tretopphyttene – Tree Top Hut www.tretopphytter.no. For å være med i trekningen, må man ta alle 10 stolpene på Hamar og registrere stolpebesøkene digitalt; enten på appen underveis på turen eller ved å notere ned bokstavkoder fra hver stolpe og legge dette inn på www.stolpejakten.no. Det blir også en nasjonal trekning av premier blant alle som deltar på brannvernstolpejakt i en av de 19 byene med dette tilbudet i høst.

Arrangører i Hamar

Lokalt samarbeid mellom Hedmarken brannvesen, Hamar kommune, Vang o-lag og Hamar o-klubb.

Nasjonale arrangører av kampanjen: Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsikringsselskapet If, Brannvesenet, Stolpejakten.