Nytt faktaark – Sporadisk overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til Alarmsentral Brann Innlandet i god tid før overnattingen skal finne sted (minst 2 uker i forveien).

Skjema finner du på
https://110-innlandet.no/overnatting/.

I tillegg må eier og bruker sammen sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Dette gjøres gjennom en kombinasjon av god brannsikkerhet i bygget, risikovurderinger og tydelige rutiner.

For å sikre deg at brannsikkerheten er ivaretatt, har vi nå samlet informasjon om hva som som må være på plass i et oversiktlig faktaark: