OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

 

 1. JULI 2018 GJORDE BRANNSJEFEN FØLGENDE VEDTAK OM BRUK AV ÅPEN ILD:

   Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14, jf. § 5, jf. Forskrift om brannforebygging § 3 siste ledd,
gjør brannsjefen i Hedmarken brannvesen etter delegasjon fra kommunene slikt

   VEDTAK som forskrift:

 • På grunn av meget stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med juli 2018 og inntil forbudet oppheves.
 • Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av engangsgrill og annen brenning som Forskrift om forebygging gir adgang til etter egen risikovurdering.
 • Forbudet gjelder alle personer og virksomheter over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner.
 • Som unntak fra pkt. 3 er følgende aktiviteter når det er gjennomført risikovurdering og tiltak:
  – motorisert aktivitet i skogbruket
 • arbeid i etablerte veg- og jernbaneprosjekter
 • aktivitet i skytterlagene
 • ordinær framføring av tog
 • grilling i egen hage

For unntakene nevnt i pk.t 4 gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om generell aktsomhet, og det forutsettes gjennomført risikovurdering.

 

VEDTAK OM OPPHEVELS AV VEDTAKET:

MED SAMME HJEMMEL ER FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER OPPHEVET FRA 13. AUGUST 2018 KL. 10.00.

Det presiseres at brannvernlovgivningens regler om forebygging av brann og aktsomhet fortsatt gjelder. Spesielt i denne forbindelse er regelen om aktsomhet og forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).

Bakgrunn for vedtaket:

Det har kommet ca. 30 mm nedbør ved de meteorologiske målestasjonene i Hamar siste uke. «Skogbrannindeksen» har nå falt ned til et lavt farenivå. Selv om skogbrannfaren vil stige igjen på grunn av vind og lite nedbør, vurderer vi det slik at den ikke vil bli større enn det som er normalt for årstiden. Hedmarken brannvesen vil følge situasjonen framover.

Hamar 13.august 2018

Geir Maller
brannsjef

 

HEDMARKEN BRANNVESEN

Hedmarken brannvesen (HB) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange.

Arrangement og overnattning

Dersom du skal organisere større arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. Følgende under skal meldes til brannvesenet.

Overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til 110-sentralen. «Melding om overnatting».

Fakkeltog og markering

Planlegger du å arrangere fakkeltog eller en annen markering med fakler skal du sende melding til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum tre uker før fakkeltog eller markering skal skje. «melding om fakkeltog og markering»

Politiet skal også varsles, se lokale politivedtekter som gjelder for hver kommune.

Store arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved store arrangementer og festivaler må du melde fra senest fire uker før. Lese flere Arrangement og overnattning

Fyrverkeri

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri utendørs

Ønsker du å sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften utendørs, skal det søkes til politiet jf politivedtekter for Hamar, Stange og Løten. Politiet vil så be om en uttales fra brannvesenet. Er det dyrehold i nærheten bør det avklares med grunneier.

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Skal du avfyre pyrotekniske effekter ifm. arrangementer, må du søke brannvesenet om tillatelse til dette.

Her søker du om avfyring av pyroeffekter.

Søknad om å selge fyrverkeri

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten Kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse innen 1. mai. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg for perioden 27-31. desember.

Søknadskjema med veileder

Nødbluss

Vi gir ikke tillatelse til avfyring av nødbluss i forbindelse med arrangement da dette ikke er forenelig med bruksområdet for nødsignaler.

Saluttering

Saluttering med bruk av kanon håndteres av Politiet.

Flyvende lanterner

Vær forsiktig med skylanterner og svevende kinesiske lykter. Dette er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade. Les mer om brannfaren her.

Velg riktig brannslukkeutstyr

Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller 6L skum med minimum 21A kvalitet. Disse brannslokkepparatene kalles også for håndslokkere. les mer om hvordan du sjekker slukkeutsyret på «sikker hverdag».

Under selvbetjening finnes du ofte stilte spørsmål og svar angående slokkeutstyr.

Nytt ildsted

Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet. Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

«Melding om montering av ildsted»