Studere til Branningeniør? Søknadsfrist 15. april

Det er stor mangel på branningeniører i Norge, noe vi også merker av her på Hedmarken.  

Hedmarken brannvesen

I mange år har Høgskolen på Vestlandet utdannet branningeniører. Mange av disse har funnet seg jobb innen brann- og redning, både i forebyggende og beredskapsavdelingen og er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Hedmarken brannvesen er ikke noe unntak. Sammen med Ringsaker brannvesen har vi per i dag tre ansatte med bakgrunn fra branningeniørsutdannelsen på Vestlandet, i tillegg til en ansatt med tilsvarende utdannelse fra Sverige. Både brannsjefen vår samt avdelingsleder forebyggende har branningeniørsutdannelse i grunn.

Arbeidsoppgaver SOM BRANNIINGENIØR HOS OSS:

Arbeidsområdet til en branningeniør hos oss er veldig variert og individuelt og noen av arbeidsoppgavene som kan nevnes er:

 • Tilsyn, §13 objekter
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid
 • Overordnet vakt
 • Analysearbeid
 • Prosjektarbeid mot konkrete risikoområder
 • Brannetterforskning
 • Søknadshåndteringer
 • Oversikt over farlig stoff
 • Deltakelse i kommunale byggesaker
 • Opplæring og kursing
 • Saksbehandling
 • Samarbeid med andre relevante aktører
 • Etc.

Info fra Høgskolen På Vestlandet

Les eller se mer om utdannelsen her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/branningenior/

Video om branningeniørsutdannelsen.

Røykvarslerdagen 1. desember

1. desember er røykvarslerdagen! Da bør du teste røykvarslerne hjemme, bytte batteri hvis det trengs og i tillegg sjekke alderen på røykvarslerne dine.

Vi er nå på vei in i en brannfarlig tid. Statistikk viser at det brenner mest i desember, og at dagene tett opp til julaften og i romjulen er de mest brannfarlige av alle. De siste ukene har vi på Hedmarken rykket ut på et stort antall branner eller nesten branner hvor røykvarsleren har spilt en avgjørende rolle og forhindret muligens fatale konsekvenser.

Faktaboks – Røykvarslere

 • Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje
 • Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år (Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren)
 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen
 • Vi anbefaler at du kobler røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv.

QUIZ – Hva vet du om brannsikkerhet?

QUIZEN vår er avsluttet.

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Gjensidige

Gjensidige er et ledende nordisk skade-forsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikrings-tjenester i mer enn 200 år.

Elsikkerhet Norge

DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Brannvesenets julekalender 2022

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen! Hedmarken brannvesen skal i november undervise elever på 4. trinn i grunnleggende brannvern og dele ut brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet – fra Alta i nord til Flekkefjord i sør –skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område med over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen. 

Brannvesenet repeterer fjorårets suksess

2021 var første året Hedmarken brannvesen deltok i brannvesenets julekalender og det endte med suksess! Vi repeterer derfor opplegget i 2022, hvor vi med start den 21. frem til 30. november skal besøke de fleste barneskolene rundt om i Hamar, Stange og Løten. Vi regner med å dele ut i overkant av 700 kalendere under kampanjen.

Filmer fra hele landet

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at brannvesenet bruker store ressurser på brannforebygging rett før advent. De fleste branner oppstår i boliger, og vi står nå foran en travel og kald tid da vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Barn er gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass, og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året, og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Undervisningsfilm Brannvesenets julekalender

Andre nyttige sider

Brannvesenets julekalender

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no forteller deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv og hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Utvendige branner kan gi store konsekvenser

Før, etter og i julehøytiden har det vært flere branner i innlandet som har startet utvendig. konsekvensene har variert fra totalskade til brente panelbord, men potensialet har vært det samme, DET KUNNE GÅTT MENNESKELIV.

Tradisjonelt har fokuset i regelverk og det brannforebyggende arbeidet vært å forhindre at branner oppstår og får utvikle seg inne i bygninger. I tillegg har man utviklet stadig bedre metoder for å oppdage brann hvis den skulle oppstå, slik at personer som befinner seg i bygget kan komme seg ut. Dette arbeidet har vært viktig og utviklingen har vært stor, noe som har gitt oss alle en tryggere hverdag. Når det gjelder å sikre oss mot utvendige branner har ikke fokuset vært like stort, og det er få tekniske tiltak som iverksettes for å redusere konsekvensene av slike branner. Noe av grunnen for dette tror jeg ligger i hvilke type branner dette dreier seg om. Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten. Vi legger askeposen på terrassen vel vitende om at denne kan inneholde glør, men akkurat denne har jo ikke det. Vi bruker levende lys og fakler i alle varianter, og velger å ha de på trappa, selv om vi ser at de smelter helt ned til brosteinen når de står der.  Vi brenner bråte og bål i nærheten av hus og uthus, for det skjer jo ikke meg.

Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten.

Anders Unhjem Pettersen – Avdelingsleder brannforebyggende

Det er en generell holdning at slike branner kan vi enkelt forebygge ved å gjøre de riktige tingene, og vi trenger derfor ingen tiltak eller forbud. Om ikke det trengs fysiske tiltak eller forbud så trengs i hvert fall en påminnelse, for nå har det vært nære på flere ganger.

Husk at:

 • Askeposen settes ut et godt stykke unna husveggene og annet brennbart, gjerne i en sinkbøtte.
 • Fakler og levende lys plasseres på ubrennbart underlag og vekk fra annet brennbar
 • Hageavfall og søppel leveres hos Sirkula.

Husk! Det er små, svært små marginer som er utslagsgivende for utfallet av slike branner, og det er lite som skal til for å unngå en stor del av de. Brannvesenet ønsker alle en brannsikker hverdag, og håper at alle innbyggerne våre følger de råd og enkle forhåndsregler som gjelder for å forebygge brann. «Sammen skaper vi trygghet»

Hilsen
Anders Unhjem Pettersen
Leder, brannforebyggende avdeling | Hedmarken brannvesen

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Ladevettreglene

Vi får stadig flere ladbare artikler i hjemmet. Alt fra mobil, nettbrett og pc, til ladbare verktøy, tannbørster og klokker. Som et forebyggende tiltak er det derfor viktig å skape gode vaner knyttet til lading. 

Norsk brannvernforening

Dette er Ladevettreglene:

 1. Lad i rom med røykvarsler
 2. Lad når du er våken og til stede
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 4. Bruk helst original lader
 5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
 6. Ikke lad i senga
 7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
 8. Bytt ut skadet utstyr
 9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Brannvernstolpejakt for store og små

Når var sist dere både fikk en fin tur sammen og læring om brannvern i ett? Fra 17. september og ut oktober 2021 er du og barna er invitert til en helt spesiell stolpejakt!

Hva er brannvernstolpejakt?

Orienteringsklubbene har lagt opp en kort rundløype med 10 stolper ved Jernbanemuseet. Runden passer små barnebein og alle stolpene vil være tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Hensikten med brannvernstolpene er å formidle kunnskap og få økt bevissthet om det viktige temaet brannvern, og samtidig få folk ut på en fin tur i naturen. Hovedmålgruppen for brannvernstolpene er barn og unge, men et pilotprosjekt i vår viste at dette var nyttige tips og råd også for voksne deltagere.

Kort om

# Stolpejakten er arrangert på 19 ulike steder i landet samtidig.
# Løypen består av 10 stolper, som har råd eller spørsmål som omhandler brannvern.
# Aktiviteten kombinerer fysisk aktivitet med kunnskapsdeling og læring om brannvern.
# Hamar er stedet for brannvernstolpejakten i vår region.

Premiering

Hedmarken brannvesen trekker en vinner lokalt som får tildelt en overnatting i tretopphytte i Ringsaker. Her finnes mer info om tretopphyttene – Tree Top Hut www.tretopphytter.no. For å være med i trekningen, må man ta alle 10 stolpene på Hamar og registrere stolpebesøkene digitalt; enten på appen underveis på turen eller ved å notere ned bokstavkoder fra hver stolpe og legge dette inn på www.stolpejakten.no. Det blir også en nasjonal trekning av premier blant alle som deltar på brannvernstolpejakt i en av de 19 byene med dette tilbudet i høst.

Arrangører i Hamar

Lokalt samarbeid mellom Hedmarken brannvesen, Hamar kommune, Vang o-lag og Hamar o-klubb.

Nasjonale arrangører av kampanjen: Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsikringsselskapet If, Brannvesenet, Stolpejakten.